Идентификационна маркировка на тръба 30x21

Производител: Mantarakis Bookstore
Складова единица: S300-P53
Търговец: Mantarakis Bookstore
$7.15