Знаци за опасни товари

Опасните Товари подлежащи на транспорт, се регулират от различни законови мерки и разпоредби във транспорта, околната среда, складирането и спедицията и други.

Всички те имат за цел да се предотвратят злополуки с хора, частна собственост или околна среда, с други стоки или с транспортни средства.

За да се постугне съгласуваност между всички тези регулаторни системи, ЕС е комбинирала и преобразувала тези правила в специални директиви, които се прилагат за целия транспорт в ЕС, както в рамките на, така и извън националните граници.

Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Показвай на страница