Съобщение за поверителност

Личните данни на клиента се съхраняват и управляват съгласно разпоредбите на ЕС.
Ние не ги публикуваме по никакъв начин.
До властите се публикуват само необходимите финансови данни.