Плакат за най-близката суша (Марпол73/78 & Австралия)

New Version 2018
Производител: Mantarakis Bookstore
Складова единица: S300-P80
Търговец: Mantarakis Bookstore