Αποστολές και επιστροφές

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται από την κύρια διεύθυνσή μας.

Πιθανόν να χρεωθούν μεταφορικά, ανάλογα με τον τρόπο και τόπο αποστολής

Όλα τα εμπορεύματα αποστέλλονται για λογαριασμό και κίνδυνο του πελάτη

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.