Οροι χρήσης

Δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί στην χρήση του E-shopμας.

Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ από ενήλικες.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.